தூய வெள்ளை நிற உணவுகள் வேண்டாம்


புகையிலை மற்றும் மது மட்டும் உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிப்பவை அல்ல. தூய வெள்ளை நிறத்தில் உள்ள அனைத்து உணவுகளும் உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிப்பவை தான்.

உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் உணவுகள்
- மைதா மாவு
- மாவு வகைகள்
- பாக்கெட் பால்
- பாக்கெட் தயிர்
- பாக்கெட் உப்பு
- வெள்ளை சீனி
- அஜினமொட்டோ
- சுவையூட்டிகள்
- பட்டைத் தீட்டப்பட்ட அரிசி
- வெள்ளை நிற ப்ளேயர் கோழி
- வெள்ளை நிற கோழி முட்டை

மற்றும் தூய வெள்ளை நிறத்தில் வரும் எல்லா உணவுகளும்.

இந்த உணவுகள் ஏன் தீங்கானவை
இயற்கையின் படைப்பில் மனிதனுக்கு உகந்த எந்த உணவும் தூய வெள்ளை நிறத்தில் படைக்கப்படவில்லை. தூய வெள்ளை நிறம் வருவதற்காக பல இரசாயனங்கள் அந்த உணவுகளில் கலக்கப்படுகின்றன. அந்த இரசாயனங்கள் உடலுக்கு மிகவும் தீங்கானவை.உணவுகளை வெண்மையாக்க கலக்கப்படும் Sulfur Dioxide, Phosphoric Acid, Calcium Hydroxide, Polyacrylamides, Benzoyl peroxide, Calcium peroxide, Nitrogen dioxide, Chlorine, Chlorine dioxide, Azodicarbonamide வாயில் பெயர் கூட நுழையாத இந்த இரசாயனங்கள்; உடலுக்குள் நுழையும் போது பலவகையான தீங்குகளை உடலுக்கு விளைவிக்கின்றன.

நாம் மேலே குறிப்பிட்ட உணவு வகைகளை சாப்பிடும் போது இந்த இரசாயனங்களையும் சேர்த்து தன் சாப்பிடுகிறோம் என்று புரிந்துகொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமின்றி, உணவு வெண்மையாக இருக்க அந்த உணவிலிருந்து சில முக்கியமான, உடலுக்கு நன்மை தரக்கூடிய விசயங்கள் நீக்கப்படுகின்றன. அவை நீக்கப்பட்ட பின்பு அந்த உணவுகள், முழுமையான மனித உடலுக்கு உகந்த உணவாக இருக்காது.

உதாரணத்துக்கு பாலின் உண்மையான நிறம் லேசான மஞ்சள் நிறம், பாகெட் பாலில் மனிதனுக்கு நன்மை தரக்கூடிய கல்சியம், கொழுப்பு சத்தும் நீக்கப்பட்ட பின்பு பால், தூய வெண்மை நிறமாக மாறுகிறது. பாலில் இருக்கும் கல்சியம் மற்றும் கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பின்பு மீதம் இருப்பது மனித உடலுக்கு ஒவ்வாத குப்பைகள் மட்டுமே, அதை எதற்காக அருந்த வேண்டும்?

மாவு வகைகளும் அப்படிதான், அரிசி மாவு லேசான மஞ்சள் நிறமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் தூய வெண்மை நிறத்தில் இருக்கிறது எப்படி?. காரணம் அதில் வெண்மையாக்கக் கூடிய சில இரசாயனங்கள் கலக்கப்படுகிறது.

வெள்ளை உணவுக்குத் தீர்வு

- மைதா மாவை பயன்படுத்தாதீர்கள்
- மாவு வகைகளை பாக்கெட்டில் வாங்காமல், சொந்தமாக அரைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
- பாக்கெட் பால் வேண்டாம் கறந்த பால் வாங்குங்கள்
- பாக்கெட் தயிர் வேண்டாம், தயிர் சொந்தமாக உறைய வையுங்கள்
- பாக்கெட் உப்பு வேண்டாம் மூட்டைகளில் வரும் கல்லுப்பை வாங்குங்கள்
- வெள்ளை சீனி வேண்டாம் நாட்டுச் சர்க்கரை, வெள்ளம் பயன்படுத்துங்கள்
- அஜினமொட்டோ வேண்டாம்
- சுவையூட்டிகள் வேண்டாம்
- பட்டைத் தீட்டிய அரிசி வேண்டாம், பட்டைத் தீட்டாத அரிசி வாங்குங்கள்
- வெள்ளை நிற ப்ளேயர் கோழி வேண்டாம், நாட்டுக் கோழி சாப்பிடுங்கள்
- வெள்ளை நிற கோழி முட்டை வேண்டாம், நாட்டுக் கோழி முட்டைச் சாப்பிடுங்கள்

செயற்கையான முறையில் வெண்மையாக்கப் பட்ட எந்த உணவும் சாப்பிட வேண்டாம். உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும், குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்காதீர்கள்.

மனிதனின் மனம் மட்டும் வெண்மையாக இருந்தால் போதும், உணவு வெண்மையாக இருக்கக் கூடாது. மனம் வெண்மையாக இருந்தால் ஆரோக்கியம், உணவு வெண்மையாக இருந்தால் நோய்.


No comments:

Post a Comment